Har du blitt utsatt?


Ta kontakt med Vi tror deg:
VÅRT ARBEID

Vi vier hverdagen vår til å forebygge voldtekt, avdekke seksuelle forbrytelser og overgrep, styrke rettssikkerheten og ivareta voldtekstsofre og deres pårørende. Vi jobber kontinuerlig med å fjerne stigmaet rundt å føle skam og skyld, samt få mer åpenhet rundt seksuelle forbrytelser. Vi skaper holdningskampanjer, medieaktiviteter og andre prosjekter for å oppfylle våre visjoner. Vi Tror Deg-Stiftelsen ønsker at alle skal føle seg sett og hørt.


FOREBYGGER

Hver eneste dag jobber vi for å forebygge voldtekter gjennom kunnskap og holdningsskapende arbeid. Hver voldtekt er en voldtekt for mye, og vi håper seksuelle overgrep reduseres gjennom dette viktige arbeidet. Kunnskapsformidling og holdningskampanjer er våre viktigste forebyggende tiltak. Vi påvirker også politikere, lovgivere, fagpersoner og andre for å gi utsatte og deres pårørende bedre rettigheter, og øke rettssikkerheten.


IVARETAR

Å bli utsatt for voldtekt er en tøff belastning, og vi ønsker å ivareta voldtektsofre og deres pårørende på best mulig måte. Det er ikke lett å vite hvor man skal starte etter et overgrep, og det kan også virke som en uoverkommelig prosess. Vi jobber for at dette skal bli en enklere saksgang, og at hjelpen til utsatte skal bli bedre på alle måter. Vi er derfor tilgjengelig, og strekker oss så langt vi kan for å være der for utsatte. Vi har taushetsplikt, og tilbudet er gratis.


PÅVIRKE

Vi Tror Deg-Stiftelsen jobber kontinuerlig med å påvirke til bedre holdninger, samt påvirke arbeidet som blir gjort i voldtektssaker. Dette gjelder lovgivere, rettssikkerhet, politikere, fagpersoner og andre for å gi mer informasjon om voldtekt, utsatte og pårørende.

Dette arbeidet gjøres på flere måter, blant annet ved å være synlige og gi god informasjon til relevante organisasjoner, etater og instanser. Vår erfaring og kompetanse på området gir oss en viktig og unik stemme i debatten.